Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση και συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα  22950 36892  - 210 8237046 

Αν ειστε εγγεγραμένοι, παρακαλώ συνδεθείτε εδώ

Στοιχεία χρέωσης
Ελλάδα
1
Προσθ. στοιχείων χρέωσης
Στοιχεία αποστολής
Ιδια με χρέωση
Προσθ. Στοιχείων Αποστολής
Όνομα SKU Τιμή Ποσότητα ΦΠΑ Έκπτωση Σύνολο
 
Αποτέλεσμα τιμών προϊόντος

Επιλεγμένος τρόπος αποστολής

Δεν επιλέχθηκε τρόπος αποστολής

Παρακαλώ επιλέξτε μία μέθοδο αποστολής

 
Σύνολο:
0,00 €
0,00 €
Σημειώσεις και ειδικά αιτήματα
Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1 H www.hercules-solar.gr (εφεξής "Ιστότοπος") είναι ένας δικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Hercules Ηλιακά Συστήματα (εφεξής η "Εταιρεία"), που εδρεύει στον Ορωπό, Λεωφόρο Συκαμίνου-Αυλώνος, Ταχ.κώδικας 19015, τηλ. 2108237046, email: info@hercules-solar.gr. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hercules-solar.gr και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5/17.01.2018) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 5338/2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 40/17.01.2018).

1.2 Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η επιχείρηση.

1.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

 

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1 Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Η εμφάνιση ή έκθεση τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν θα εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους. Δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όπως συνεργατών, συνεργαζόμενων φορέων, προμηθευτριών των προϊόντων εταιριών κ.α.

2.2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή ή αναλογική εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, downloading, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα των προμηθευτριών εταιριών καθώς και τα λογότυπα της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αυτών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια και τα δικαιώματα χρήσης τους παραμένουν στις σχετικές εταιρίες. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διεκδίκηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προκληθεί σ’ αυτήν από μία τέτοια παράνομη ενέργεια.

 

3. Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

3.1 Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

3.2 Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβέστερη περιγραφή των προϊόντων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Εντούτοις, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή ελλιπή περιγραφή των προϊόντων της ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία παρακαλεί κάθε χρήστη, σε περίπτωση που αυτός διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σχετικά με τα ανωτέρω, είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, να την ενημερώσει σχετικώς, είτε αποστέλλοντάς της σχετικό e-mail στο info@hercules-solar.gr είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της στο τηλέφωνο 2108237046 .

 

4. Ευθύνη Εταιρίας

4.1 Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών (πελατών) για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, σεισμός, πανδημία κ.ο.κ.).

4.2 Η Εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

4.3 Η Εταιρεία εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αποφυγή τυχόν λαθών ή αστοχιών σχετικά με τις τιμές ή τα εν γένει χαρακτηριστικά των προϊόντων.

4.4 Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την αδυναμία διάθεσης προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

5. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

6. Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων

6.1 Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

6.2 Ανώτατα συστήματα on-line ασφάλειας SSL (4096bit) και ψηφιακή πιστοποίηση από τη Lets Encrypt εγγυώνται ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον συναλλαγών. Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να συμπληρώνετε τη (secure) φόρμα παραγγελίας μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης, CVV).

6.3 Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος ο χρήστης και αυτός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους, ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία.

6.4 Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Προτείνεται η χρησιμοποίηση «ισχυρών» κωδικών (αποτελούμενων από γράμματα και αριθμούς) καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.).

 

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Επιλογών

7.1 Κατά την επίσκεψη του χρήστη στον Ιστότοπο και προκειμένου αυτός να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να είναι δυνατή η επικοινωνία της Εταιρείας μαζί του, θα του ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, που ο χρήστης δηλώνει στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης της παραγγελίας του και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

7.2 Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), όπως επικυρώθηκε από το Ν 4624/2019, τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές του τελευταίου πλαισίου GDPR. Για την Πολιτική Προστασίας και χρήση Cookies πατήστε εδώ.

7.3 Η Εταιρία εγγυάται την προστασία και μη δημοσιοποίηση σε τρίτους των προσωπικών στοιχείων και επιλογών του χρήστη, που δηλώνονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

8. Παραγγελία – Ακύρωση Παραγγελίας

8.1 Οι παραγγελίες γίνονται είτε ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας στον ιστότοπο, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

8.2 Για να ακυρώσει ο χρήστης την παραγγελία του, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@hercules-solar.gr (αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση) είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2108237046 .

 

9. Επιστροφή και Αντικατάσταση Προϊόντων - Υπαναχώρηση

9.1 Ο χρήστης (πελάτης) του Ιστότοπου έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή λανθασμένο (ο χρήστης είχε επιλέξει άλλο), ο χρήστης το στέλνει πίσω στην Εταιρεία στην έδρα της και με χρέωση της παραλήπτριας και, αφού ελέγξει η ίδια το προϊόν και επιβεβαιωθεί η ελαττωματικότητα αυτού, στέλνει στο χρήστη ένα ίδιο προϊόν, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
  • Αν για οποιονδήποτε λόγο το προϊόν δεν άρεσε ή δεν έκανε στο χρήστη και αυτός θέλει να αγοράσει κάτι άλλο, ο χρήστης το στέλνει πίσω στην έδρα της Εταιρείας με δικά του έξοδα και, αφού η Εταιρεία ελέγξει το προϊόν και επιβεβαιωθεί ότι αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάτι άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
  • Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του και τη σύμβαση πώλησης, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, γνωστοποιώντας στην Εταιρεία τη βούλησή του αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, πέραν των εξόδων επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει στο χρήστη το χρηματικό ποσό που αυτός της έχει ήδη καταβάλλει, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος (από το χρήστη). Για όλες τις περιπτώσεις, θα πρέπει το επιστρεφόμενο προϊόν να συνοδεύεται με όλα τα σχετικά έγγραφα (απόδειξη λιανικής ή χονδρικής πώλησης) και στην αρχική του συσκευασία.

Στις παραπάνω περιπτώσεις ο χρήστης, που έχει εν τω μεταξύ παραλάβει το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψει στην Εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι να λάβει το επιστραφέν προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από το χρήστη, πλήρη, αχρησιμοποίητα, χωρίς φθορές και εντός της συσκευασίας τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς των. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή δεν αφορά καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις ή δεν πραγματοποιηθεί υπό τις αμέσως ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η επιστροφή ακυρώνεται και ο χρήστης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής.

9.2 Για να ζητήσει ο χρήστης την επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος ή για να δηλώσει στην Εταιρεία ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση πώλησης πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της Εταιρείας μέσω e-mail στο info@hercules-solar.gr ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 2108237046.

 

10. Εγγύηση Προϊόντων

Τα προϊόντα έχουν εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας και τηρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. Εάν παρόλα αυτά κάποιο προϊόν, λόγω αστοχίας υλικού, παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αντικατάστασής του, κάνοντας χρήση της εγγύησής του που θα βρει στη συσκευασία του. Θα πρέπει για το λόγο αυτό να ενημερώσει την Εταιρεία το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος και να το επιστρέψει στην Εταιρεία εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση του προϊόντος βαρύνουν την Εταιρεία. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που το ελάττωμα διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο των 14 ημερών χρονικό διάστημα, αρκεί αυτό να καλύπτεται από τη χρονική περίοδο της εγγύησης.

 

11. Τρόποι πληρωμής

11.1 Τραπεζική Κατάθεση

Στην περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε την συναλλαγή στους εξής λογαριασμούς:

ALPHABANK : GR400140270127002340022067
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : GR1801714240006424141235822
ΕΘΝΙΚΗ : GR7901102710000027140810808
EUROBANK: GR8602601100000880200759459

Επωνυμία ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

*(Να σημειωθεί ότι για την αποστολή της παραγγελίας σας θα πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή)

11.2 Πιστωτική/Χρεωστική Κάρτα

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την συναλλαγή σας μέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Δεκτές οι πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard, Maestro, Diners, Amex.

Για πληρωμές μέσω Πιστωτικής κάρτας υπάρχει η δυνατότητα έως 3 δόσεις Άτοκες.

Για online παραγγελίες απαιτείται επιτυχής σύνδεση και καταχώρηση του ποσού από την Πιστωτική ή Χρεωστική σας κάρτα, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος E-POS Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς.

11.3 Αντικαταβολή

Επιτρέπεται μόνο στις παραδόσεις εντός Αττικής και δεν υφίσταται οικονομική επιβάρυνση. (ΔΩΡΕΑΝ)

 

 12. Παράδοση παραγγελίας

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας είναι από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Στις δυσπρόσιτες περιοχές ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση έως και 2 εργάσιμων ημερών.

 

13. Τρόποι αποστολής

Μπορείτε να επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα σας με τους εξής τρόπους:

13.1 Παραλαβή από το κατάστημα

Μετά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εφόσον έχετε επιλέξει αυτό τον τρόπο παραλαβής, θα δεχθείτε τηλεφωνική κλήση από εκπρόσωπό μας ο οποίος θα σας ενημερώσει για την προετοιμασία της παραγγελίας σας και το ραντεβού για την παραλαβή της.

13.2 Παράδοση εντός Αττικής

Η παράδοση εντός Αττικής πραγματοποιείται από όχημα της εταιρείας μας και είναι ΔΩΡΕΑΝ. Εφόσον έχετε επιλέξει αυτό τον τρόπο παραλαβής, θα δεχθείτε τηλεφωνική κλήση από εκπρόσωπό μας ο οποίος θα σας ενημερώσει για την προετοιμασία της παραγγελίας σας και το ραντεβού για την παραλαβή της.

13.3 Παράδοση στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα μεταφορικά έξοδα διαμορφώνονται ανάλογα με την χρέωση της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας ή courier, και η πληρωμή τους γίνεται απευθείας από τον πελάτη στην μεταφορική εταιρεία.

Ο χρήστης (πελάτης) μπορεί να μας υποδείξει πρακτορείο μεταφοράς της αρεσκείας του. Η μεταφορά προς το πρακτορείο εντός Αττικής πραγματοποιείται από όχημα της εταιρείας μας και είναι δωρεάν.

Μπορείτε να μάθετε το ποσό των μεταφορικών της παραγγελίας σας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου.

Προσοχή : Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης της παραγγελίας εάν η μεταφορική εταιρεία ή η courier ή το πρακτορείο αρνηθεί την αποστολή της.

 

 14. Newletters – Ενημερωτικά Δελτία – Διαφημιστικά μηνύματα

14.1 Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου.

14.2 Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

 

 15. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

15.1 Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Εταιρείας και του χρήστη από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, σχετικά με την ερμηνεία, τήρηση και εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

15.2 Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

 16. Λοιποί όροι

16.1 Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

16.2 Υπάρχει διαθεσιμότητα των προϊόντων.

16.3 Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή έλλειψη ο χρήστης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά, μέσω email ή με sms.

16.4 Ο χρήστης μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα της παραγγελίας του και από την έδρα της Εταιρείας, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, με την επίδειξη του αριθμού παραγγελίας και οποιουδήποτε εγγράφου δηλωτικού της ταυτότητάς του.

16.5 Εάν ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά προϊόντων, μπορεί να το ζητήσει κατά την παραγγελία. Διαφορετικά, εκδίδεται απλή απόδειξη.